Đại hội đồng cổ đông Pland họp phiên thường niên 2017

 Trần Thu Nga

 Trưởng ban Tổng Hợp HĐQT
 03:21 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Tư, 2017

Ngày 04.4.2017 tại Hội trường Petrolimex, số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu (Pland) đã họp phiên thường niên 2017.

Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông, đại diện cho 9.064.298 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 90.64% vốn Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội

Các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 - các giải pháp thực hiện kế hoạch; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ban kiểm soát; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao HĐQT, BKS;
Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với biểu quyết 100% số cổ phần của các cổ đông tham dự.
Báo cáo tại đại hội Ông Phan Thanh Hùng nêu rõ thực hiện chủ trương của Tập đoàn, Công ty đã thực hiện thành công về việc giảm vốn điều lệ, tinh giảm nhân sự, thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động SX-KD.


Chủ tịch HĐQT Petrolimex - Bùi Ngọc Bảo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Bùi Ngọc Bảo khẳng định trong năm 2017 Petrolimex sẽ hoàn thành cấu trúc Pland và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã vượt khó khăn thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2016; đồng thời, Chủ tịch Petrolimex yêu cầu công ty năm 2017 cần nỗ lực, tiết giảm chi phí, xử lý những tồn đọng, tìm hướng đi vượt qua khó khăn và Công ty cần định hướng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xăng dầu, cây xăng theo hướng để bán và cho thuê.
Một số hình ảnh Đại hội:

Toàn cảnh đại hội

Chủ tịch HĐQT Công ty - Vương Thái Dũng phát biểu tại Đại hội

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Phan Thanh Hùng đọc báo cáo tại Đại hội

Bà Trần Thu Nga đọc báo cáo tại Đại hội

Chủ tịch HĐQT Vương Thái Dũng tặng hoa chúc mừng Bà Vũ Thị Thúy Điệp trúng cử thành viên BKS

Nguồn:   Pland