Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ - XÂY DỰNG PETROLIMEX

1.Thông Tin Chung
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ - XÂY DỰNG PETROLIMEX
Petrolimex Technology – Construction Consultants Joint Stock Company
Viết tắt: PTCC.,JSC
Trụ sở: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3516-1410 - Fax: (024) 3516-1411
Email: ptcc@petrolimex.com.vn ; ptcc.petrolimex@gmail.com

2.Nghành nghề kinh doanh chính
- Tư Vấn:
+ Thiết Kế Công trình Xăng dầu
+ Công trình dân dụng và công nghiệp
+ Tư vấn đấu thầu, Quản lý dự án, lập dự án đầu tư xây dựng
+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dung, công nghiệp, hạ tầng
+ Khảo sát địa chất công trình
- Kiểm Định:
+ Thí nghiệm-Kiểm tra chất lượng: vật liệu và kết cấu xây dựng.
+ Kiểm tra đảm bảo an toàn chịu lực và chất lượng công trình xây dựng.
+ Tư vấn thẩm định, đánh giá chất lượng các sản phẩm công nghiệp và xây dựng .
- Xây dựng:
+ Công trình hạ tầng xăng dầu
+ Công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
1.Sơ đồ tổ chức

2.Các nội dung thí nghiệm

TT

Tên thí nghiệm

Tiêu chuẩn kỹ thuật

1

Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng

- Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông

TCVN 3106:93

- Xác định độ tách nước, tách vữa

TCVN 3109:93

- Xác định khối lượng riêng

TCVN 3112:93

- Xác định độ hút nước

TCVN 3113:93

- Xác định khối lượng thể tích

TCVN 3115:93

- Xác định giới hạn bền khi nén

TCVN 3118:93

2

Thử cốt liệu bê tông và vữa

- Thành phần cỡ hạt

TCVN 7572-2 :06

- Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước

TCVN 7572-4 :06

- XĐ KLR; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn

TCVN 7572-5 :06

- Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng

TCVN 7572-6 :06

- Xác định độ ẩm

TCVN 7572-7 :06

-XĐHLbùn, bụi, sét trong cốt liệu và HLsét cục trong cốt liệu nhỏ

TCVN 7572-8: 06

- Xác định tạp chất hữu cơ

TCVN 7572- 9:06

- XĐ độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn

TCVN 7572- 11:06

- XĐ độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los Angeles)

TCVN 7572- 12:06

- XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

TCVN 7572-13 :06

- Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá

TCVN 7572- 17:06

- Xác định hàm lượng mica

TCVN 7572-20 :06

3

Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng

- Xác định khối lượng riêng( tỷ trọng )

TCVN 4195:95

- Xác định độ ẩm và độ hút ẩm

TCVN 4196:95

- Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy

TCVN 4197:95

- Xác định thành phần cỡ hạt

TCVN 4198:95

- Xác định độ chặt tiêu chuẩn

TCVN 4201:95

- Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)

TCVN 4202:95

-Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm

22TCN 332- 06

4

Kiểm tra thép xây dựng

- Thử kéo

TCVN 197: 2002

- Thử uốn

TCVN 198: 2008

- Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn

TCVN 5401: 91

- Thử kéo mối hàn kim loại

TCVN 5403: 91

- Kiểm tra chiều dày kim loại chai chứa khí bằng PP siêu âm

TCVN 6295:97

- Kiểm tra không phá huỷ- PP thẩm thấu

TCVN 4617:88

- Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Phương pháp siêu âm

TCVN 1548:87

- Kiểm tra không phá huỷ- PP ding bột từ

TCVN 4396:86

5

Thử nghiệm tại hiện trường

- Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai

22TCN 02-71

- Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát

22TCN 346:06

-PP thử nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn

22TCN 211:06

- XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman

22TCN 251:98

-Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

22TCN 278:01

- Ihử các mối nối tiếp xúc điện

TCVN 3624:89

- Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và song bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông

TCXD 171:89

- PP điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

TCXD 240::2000

- Đo điện trở đất

TCXDVN 46:07

- Đo chấn động

TCVN 7378:04

- Đo điện trở dây dẫn điện

TCVN 4765:89

- Đo điện trở cách điện dây dẫn điện

TCVN 4764:89

- Trắc địa công trình xây dung

TCXDVN 309:05

- Đo lún công trình

TCXDVN 271:02

- Xác định tiếng ồn phương tiện giao thông vận tải đường bộ

TCVN 5964:95

- XĐ tiếng ồn khu vực công cộng, dân cư và khu công nghiệp

TCVN 5964:95

- Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng PP siêu âm

TCXDVN 358:05

- Kiểm tra độ rung và cường độ rung của máy

TCVN 6371:98

- Kiểm định hệ thống chống sét nối đất của công trình và TBCN

TCVN 4756:89

6

Thử nghiệm vữa xây dựng

- Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất

TCVN 3121-1: 03

- Xác định độ lưu động của vữa tươi

TCVN 3121-3: 03

- Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi

TCVN 3121-6: 03

- Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn

TCVN3121-11: 03

- Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn

TCVN3121-18: 03

7

Thử nghiệm cơ lý gạch xây

- Xác định cường độ bền nén

TCVN 6355-1:98

- Xác định cường độ bền uốn

TCVN 6355-2:98

- Xác định độ hút nước

TCVN 6355-3:98

- Xác định khối lượng thể tích

TCVN 6355-5:98

- Xác định độ rỗng

TCVN 6355-6:98

3.Thiết bị