Tin tập đoàn
Ngành nghề kinh doanh

Đầu tư, phát triển hạ tầng Xăng dầu.

Dịch vụ cho thuê hạ tầng Xăng dầu.

Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở.

Tư vấn, thiết kế, kiểm định.