Luật Bảo vệ môi trường

Tiêu đề
Luật Bảo vệ môi trường
Tóm tắt
Luật số 52/2005/QH11 về bảo vệ môi trường do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
Loại văn bản: 
Khác 
Số lượt xem:
82
Người tạo:
Dien, Nguyen Tien (PLAND)
Thời gian tạo:
11:43' SA - Thứ tư, 11/01/2012
Attachments: