Luật Bảo vệ môi trường

Loại văn bản: Khác
Tiêu đềLuật Bảo vệ môi trường
Tóm tắtLuật số 52/2005/QH11 về bảo vệ môi trường do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005.
Attachments: